Khắc phục thiệt hại do bão số 1 (Nguồn: VOV)

Bão số 1 cũng gây nhiều thiệt hại về tài sản và sản xuất. Cụ thể: 76 nhà bị sập đổ, hư hỏng (Trà Vinh 19 nhà, Kiên Giang 2 nhà, Bạc Liêu 54 nhà, Sóc Trăng 01 nhà); 162 nhà bị tốc mái (Trà Vinh 27 nhà, Kiên Giang 2 nhà, Bạc Liêu 117 nhà, Cà Mau 16 nhà); 6 tàu bị chìm, hỏng (Cà Mau 2, TP Hồ Chí Minh 1; Bình Định 1, Bà Rịa - Vũng Tàu 2); 75 xuồng, ghe bị chìm, hỏng (Kiên Giang 65, Cà Mau 10); 4 lồng bè bị chìm, hỏng (Kiên Giang 1, Cà Mau 3).

Về sản suất nông nghiệp, có 14.196 ha diện tích lúa bị đổ, ngập úng (Trà Vinh 120 ha, Bạc Liêu 11.281 ha, Cà Mau 1.159 ha, Sóc Trăng 1.636 ha), trong đó hư hại là 3.969 ha tại Bạc Liêu. Hoa màu bị ngập, hư hại: 162 ha (Trà Vinh 02 ha, Bạc Liêu 160 ha).

Tổng thiệt hại ước tính 26,39 tỷ đồng (Trà Vinh 1,23 tỷ đồng, Kiên Giang 2,74 tỷ đồng, Bạc Liêu 15,86 tỷ đồng, Cà Mau 1,03 tỷ đồng, Sóc Trăng 5,53 tỷ đồng).

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, những công việc cần triển khai tiếp theo: khẩn trương tìm kiếm thuyền viên bị mất tích trên tàu cá tỉnh Cà Mau CM97841-TH và tàu của TP Hồ Chí Minh. Tổng hợp, đánh giá thiệt hại và triển khai công tác khắc phục hậu quả sau bão. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố chỉ đạo để các tổ chức, người dân chủ động khôi phục sản xuất; tổ chức trực ban nghiêm túc 24h/24h, thường xuyên cập nhật thông tin, báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai.