Cùng dự cuộc làm việc có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, và các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Đức Hải, Thượng tướng Trần Quang Phương; các đồng chí Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương
  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu.

Báo cáo tại cuộc làm việc, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhấn mạnh, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an luôn xác định công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Báo cáo của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương tại cuộc làm việc nêu rõ, về công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế, xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, hằng năm, Bộ Công an đều có Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, trong đó, giao cụ thể cho các đơn vị nghiên cứu, lập hồ sơ đề nghị xây dựng luật, nghị quyết để báo cáo cấp có thẩm quyền đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; đồng thời đề xuất các dự án luật và đề nghị điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh.

Chỉ tính riêng nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, Bộ Công an đã tham mưu, chủ trì soạn thảo để Chính phủ trình Quốc hội ban hành 13 luật, nghị quyết. Từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đến nay, Bộ Công an đã tham mưu, chủ trì xây dựng để Chính phủ trình Quốc hội thông qua Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) và Chính phủ đang trình Quốc hội xem xét, thông qua dự án Luật Cảnh sát cơ động. Tại Kỳ họp thứ 3 tới, Bộ Công an sẽ tham mưu Chính phủ trình Quốc hội xem xét, thông qua 1 luật, 1 nghị quyết và cho ý kiến đối với 2 dự án luật.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương
  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu.

Về thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ Công an đã quán triệt và triển khai nghiêm túc, trọng tâm là Nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; Nghị quyết số 134/2020/QH14 của Quốc hội về tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII…

Bộ Công an đã chỉ đạo quyết liệt đối với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; tập trung tham mưu, xây dựng thể chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế, chính sách nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân; ban hành kịp thời nhiều chủ trương, kế hoạch, mệnh lệnh, giải pháp đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện lớn của đất nước.

Bộ Công an cũng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương
 Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu.

Tại cuộc làm việc, các thành viên Đảng đoàn Quốc hội và Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đã thảo luận các nội dung cụ thể nhằm tăng cường phối hợp, hỗ trợ Bộ Công an trong công tác xây dựng thể chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế, chính sách nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, góp phần bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội cho sự phát triển của đất nước.

Kết luận cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận sự đóng góp tích cực của lực lượng Công an đối với hoạt động của Quốc hội, nhất là trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Quốc hội có 3 chức năng cơ bản gồm lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, trong đó, mục tiêu bao trùm mọi hoạt động của Quốc hội là phải bảo đảm mối quan hệ căn cơ giữa hai nhiệm vụ quốc phòng - an ninh và phát triển kinh tế - xã hội.  

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương
 Quang cảnh cuộc làm việc.

Lực lượng công an với vai trò là lực lượng vũ trang quan trọng, là “thanh bảo kiếm” của Đảng và Nhà nước có rất nhiều nhiệm vụ được nêu rõ trong các chủ trương, chính sách của Đảng; được quy định tại Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước, mới đây nhất là Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị ban hành ngày 16-3-2022 về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, nhiệm vụ xây dựng pháp luật, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật để đáp ứng yêu cầu, mục tiêu đặt ra tại Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị cũng là một nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác lập pháp của Quốc hội khóa XV và đã được thể hiện một phần tại Kết luận số 19 -KL/TW ngày 14-10-2021 của Bộ Chính trị về định hướng Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội khóa XV. Trong đó, tại Kỳ họp thứ 3 tới của Quốc hội cũng có một số nhiệm vụ xây dựng pháp luật do Bộ Công an chủ trì xây dựng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương
 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu dự cuộc làm việc.

Nhấn mạnh rằng quốc phòng - an ninh là lĩnh vực trọng yếu, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, với tinh thần chuẩn bị từ sớm, từ xa, chủ động, cộng đồng trách nhiệm trong mọi công việc, Bộ Công an và các cơ quan của Quốc hội cần phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị thận trọng, kỹ lưỡng các nội dung, các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội để bảo đảm chất lượng, tiến độ và mục tiêu đề ra.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị tăng cường phối hợp thông tin giữa Quốc hội và Bộ Công an, góp phần giúp Quốc hội thực hiện các chức năng lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và đối ngoại.

Hiện nay, Bộ Công an đã ký Quy chế phối hợp với 3 cơ quan của Quốc hội. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội gợi mở, nên chăng có Quy chế phối hợp giữa Đảng đoàn Quốc hội với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương để công tác phối hợp chặt chẽ hơn, có tính bao quát rộng hơn và đáp ứng được yêu cầu thực tiễn.

CHIẾN THẮNG