tham tử hà nội, tham tu ha noi, thue tham tu, thuê thám tử, dịch vụ thám tử, dich vu tham tu, văn phòng thám tử, công ty thám tử,

Chương trình hành động của người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị bầu cử số 3

Chia sẻ: 

20/05/2021 - 15:34:00


Báo điện tử Hải Dương trân trọng giới thiệu chương trình hành động của người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị bầu cử số 3 (TP Chí Linh). 

I. Ông Đoàn Văn Cát, Chánh Văn phòng Sở Nội vụ
Tôi xin giới thiệu, tôi là Đoàn Văn Cát, sinh ngày 15.6.1973.

- Quê quán và nơi cư trú: xã Tứ Cường, huyện Thanh Miện, Hải Dương.

- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Đại học Kinh tế quốc dân

- Học vị: Thạc sỹ Quản lý kinh tế nông nghiệp.

- Trình độ lý luận chính trị: cao cấp.

- Nghề nghiệp hiện nay: công chức.

- Chức vụ công tác: Chánh Văn phòng Sở Nội vụ.

- Nơi công tác: Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương.

Bản thân tôi rất phấn khởi và vinh dự được cử tri nơi công tác, nơi cư trú đề cử tham gia ứng cử và được Uỷ ban MTTQ tỉnh hiệp thương giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời được Ủy ban Bầu cử tỉnh tiếp nhận hồ sơ và phân bổ về ứng cử tại đơn vị bầu cử số 3 thành phố Chí Linh.

Là công chức Sở Nội vụ, trưởng thành từ nhiều vị trí công tác chuyên môn khác nhau, tôi ý thức được rằng: Vị trí, vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của HĐND, Đại biểu HĐND là rất quan trọng, HĐND là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương. Đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. Quyết định các vấn đề của địa phương do Luật định; giám sát việc tuân thủ Hiến pháp, pháp luật ở địa phương và thực hiện Nghị quyết của HĐND.

Đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương; liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thực hiện chế độ tiếp xúc, báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của HĐND, trả lời những yêu cầu, kiến nghị của cử tri; xem xét, đôn đốc việc giải quyết các yêu cầu khiếu nại, tố cáo của công dân; vận động nhân dân thực hiện Hiến pháp và pháp luật, chính sách của Nhà nước, Nghị quyết của HĐND, động viên nhân dân tham gia quản lý Nhà nước.

Chính vì vậy, được tham gia ứng cử lần này cùng với đồng chí Phạm Mạnh Hùng, Giám đốc Sở Nội vụ, đối với bản thân là một vinh sự, nhưng cững là một thách thức nặng nề của người cán bộ, đảng viên, là nghĩa vụ của công dân cho nên, dù trúng cử hay không trúng cử Đại biểu HĐND tỉnh tôi cũng luôn phấn khởi và sẽ tiếp tục cố gắng hiều hơn nữa trong công việc của bản thân.

Nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm, lựa chọn bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026, với tư cách là công chức, là đảng viên tôi xin hứa sẽ thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây:

Một là, làm thật tốt vai trò của người đại biểu dân cử, dành nhiều thời gian hơn để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, để hiểu rõ hơn cuộc sống thực tế của cử tri và nhân dân. Lắng nghe và tập hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và nhân dân để đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền về những yêu cầu mà cử tri và nhân dân quan tâm.

Hai là, không ngừng rèn luyện đạo đức, phẩm chất, lối sống trong sạch; thực hành tiết kiệm; kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, có ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết thống nhất nội bộ, gắn bó mật thiết với nhân dân; nâng cao tính tiền phong gương mẫu; tích cực vận động nhân dân, gia đình thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ba là, tham mưu triển khai và thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan Sở Nội vụ. Tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền nhằm góp phần hoàn thành tốt công tác xây dựng chính quyền các cấp trong sạch và vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

Bốn là, tích cực nghiên cứu học tập đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà, cũng như công tác chuyên môn nghiệp vụ của mình được phân công; phấn đấu, nỗ lực làm việc bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất. Tham gia đầy đủ các kỳ họp HĐND tỉnh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm của người đại biểu HĐND.

Bản thân tôi nhận thức sâu sắc rằng chính những nhiệm vụ nêu trên là nghĩa vụ, quyền lợi, là vinh dự và trách nhiệm khi ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh. Vì vậy, cho dù bản thân có trúng cử hay không trúng cử, tôi vẫn phải nỗ lực thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trên, phát huy tinh thần trách nhiệm người cán bộ, đảng viên.

II. Ông Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
Trong gần 30 năm công tác, tôi có 18 năm là cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy quản lý, 10 năm là đại biểu HĐND tỉnh. Dù ở cương vị nào, tôi cũng luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho; luôn đề cao tinh thần phục vụ nhân dân, mọi hoạt động đều hướng tới nhân dân, vì lợi ích của nhân dân.

Với vai trò là người đứng đầu cấp huyện, đứng đầu ngành và hiện là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, tôi luôn coi trọng việc tham gia góp ý, kiến nghị, đề nghị, lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng cơ chế, chính sách để giúp tỉnh nhà hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội. Việc kiến nghị, đề nghị, lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng cơ chế, chính sách của tôi luôn tập trung vào những lĩnh vực gắn bó mật thiết tới đời sống nhân dân như hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, lao động, việc làm… góp phần bảo đảm an sinh xã hội; thu hút đầu tư vào các lĩnh vực khó sinh lời như nông nghiệp, môi trường… thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội bền vững.

Trong quá trình công tác, tôi luôn quan tâm đến công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp, cải cách hành chính và đề ra nhiều biện pháp, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật với mục đích tối thượng là tạo ra môi trường sống, làm việc an toàn, lành mạnh cho nhân dân; xây dựng chính quyền vì nhân dân phục vụ; tạo môi trường thông thoáng trong đầu tư và phát triển kinh tế của tỉnh nhà. Từ đó nâng cao đời sống nhân dân; giữ vững sự ổn định và công bằng xã hội.

Là đại biểu HĐND tỉnh các khóa XV và XVI, tôi luôn giữ mối liên hệ mật thiết, gắn bó với nhân dân, với cử tri. Tại các kỳ họp HĐND tỉnh, tôi đã phản ánh đầy đủ ý nguyện của cử tri và tăng cường thực hiện hoạt động chất vấn đối với các cơ quan, ban, ngành về những vấn đề cử tri quan tâm, bức xúc. Các ý kiến, kiến nghị đều được tôi giám sát chặt chẽ và nhiều vấn đề đã được các cơ quan, ban, ngành của tỉnh tiếp thu và thực hiện nghiêm túc.

Tôi rất vinh dự được cử tri cơ quan, địa phương nơi cư trú và ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Đây là niềm tự hào và là điều kiện thuận lợi để tôi tiếp tục thực hiện tốt hơn vai trò người đại biểu nhân dân, có cơ hội để đóng góp tâm huyết, trí tuệ tại Quốc hội - cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân.

Nhận thức đầy đủ về trách nhiệm của một người đại biểu nhân dân và mong muốn được tiếp tục cống hiến, phục vụ nhân dân, bằng kinh nghiệm, tâm huyết của bản thân, tôi xin hứa khi được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội sẽ phấn đấu hết sức mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ của một người đại biểu dân cử.

Chương trình hành động của tôi tập trung vào những nội dung chủ yếu sau đây:

Một là, phát huy những kết quả và kinh nghiệm đã đạt được, tôi sẽ không ngừng cố gắng, nâng cao năng lực, uy tín để làm tốt chức trách, vai trò của đại biểu Quốc hội. Tiếp tục giữ mối liên hệ gắn bó, thường xuyên tiếp xúc và lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Khi nhận được các ý kiến, kiến nghị của cử tri, tôi sẽ cùng các cấp, ngành ở Trung ương và địa phương xem xét, làm rõ những vấn đề cử tri quan tâm. Đối với những yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của cử tri, tôi sẽ cương quyết bảo vệ, kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương hoặc trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền ở địa phương giải quyết kịp thời, bảo vệ lợi lích hợp pháp của cử tri và nhân dân. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo với cử tri và nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của cử tri về hoạt động của mình.

Hai là, tham dự đầy đủ các kỳ họp của Quốc hội và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân thông qua việc phản ánh đầy đủ, trung thực tâm tư, nguyện vọng của cử tri tới Quốc hội và các cơ quan, ban, ngành Trung ương. Tích cực phát biểu trong các phiên họp, đặc biệt là các phiên họp có liên quan đến việc xây dựng cơ chế, chính sách trực tiếp phục vụ cho việc chăm lo, cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; những cơ chế, chính sách góp phần quan trọng xây dựng đất nước, quê hương Hải Dương ngày càng phát triển. Nâng cao hơn nữa chất lượng giám sát đối với những vấn đề cử tri quan tâm, còn nhiều bức xúc. Tích cực kiến nghị, đề xuất Quốc hội có những quyết sách sáng suốt, đúng đắn trong các lĩnh vực của đất nước nói chung, tỉnh Hải Dương nói riêng như: giữ vững an ninh chính trị; bảo đảm trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; thu hút đầu tư; bảo vệ môi trường; hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh chuyển đổi số; phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao...

Ba là, cương quyết đấu tranh và chủ động tham gia góp ý, đóng góp với Quốc hội và các cơ quan liên quan của Trung ương các giải pháp hiệu quả phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, những việc làm đi ngược lợi ích của của đất nước, nhân dân. Tích cực thúc đẩy tham gia cải cách hành chính theo hướng phục vụ nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Phát huy tối đa ưu thế vừa là lãnh đạo tỉnh, vừa là đại biểu Quốc hội để mở rộng tìm kiếm cơ hội đầu tư cho Hải Dương và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh để khai thác tối đa, hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương, tạo sự phát triển đột phá, nhanh và bền vững.

Bốn là, cùng với các thành viên Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, tôi sẽ tích cực nâng cao chất lượng hoạt động và trước hết là hoạt động giám sát, kiến nghị giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc ngay từ cơ sở. Việc góp ý, xây dựng pháp luật, ban hành cơ chế, chính sách của tôi và của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương sẽ luôn tuân theo nguyên tắc bảo đảm sự tham gia của nhân dân, lắng nghe và tiếp thu ý nguyện của nhân dân, mục đích tối thượng là phục vụ nhân dân, đặc biệt là xây dựng cuộc sống thực sự an toàn, đáng sống, bền vững cho nhân dân.

Năm là, trên cương vị là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, tôi sẽ thường xuyên quan tâm tới công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tôi cùng với các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lãnh đạo các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân trong tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng, nhất là sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII vào cuộc sống. Quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm việc tận tâm, trách nhiệm, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ. Kiên quyết chấn chỉnh tình trạng thờ ơ, vô cảm trước những bức xúc, khó khăn của nhân dân.

Để làm tốt vai trò người đại biểu nhân dân, tôi hứa sẽ luôn rèn luyện, tu dưỡng, học tập và làm việc với tinh thần và trách nhiệm cao nhất. Luôn tự soi, tự sửa để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao hơn, thực sự là cầu nối quan trọng giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của cán bộ, đàng viên, nhân dân, cử tri trong tỉnh.

III. Ông Phạm Mạnh Hùng, Giám đốc Sở Nội vụ
Bản thân tôi là người được cơ quan, cũng như cử tri nơi công tác, nơi cư trú và Uỷ ban MTTQ tỉnh giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khoá XVII. Nhiệm kỳ 2016-2021, tôi được cử tri bầu tham gia là đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI. Và nhiệm kỳ này, tôi rất vinh dự tiếp tục là ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tại thành phố Chí Linh. Tôi nhận thấy đây là vinh dự lớn đối với bản thân, đồng thời còn là trách nhiệm mà các đại biểu cử tri của thành phố Chí Linh tin tưởng, gửi gắm vào cá nhân tôi.

Tôi sinh năm 1965, sinh trú quán tại thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi về huyện Nam Sách công tác 31 năm. Trải qua nhiều cương vị và đơn vị công tác khác nhau ở huyện, dù ở lĩnh vực và cương vị công tác nào, tôi cũng luôn rèn luyện, tu dưỡng và cố gắng phấn đấu, cùng tập thể cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng huyện Nam Sách ổn định và phát triển. Tháng 7.2018 tôi được điều động về tỉnh công tác với cương vị là Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ cho đến nay. Trong thời gian qua, bản thân tôi luôn cố gắng và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình với vai trò là đại biểu HĐND tỉnh và với cương vị là Giám đốc Sở Nội vụ.

Được giới thiệu tiếp tục ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khoá XVII, tôi cho rằng đây là dịp thuận lợi để tôi có nhiều điều kiện hơn được tiếp xúc, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân trong tỉnh nói chung và thành phố Chí Linh nói riêng; đồng thời là cơ hội để bản thân có thể có những ý kiến phản ánh, đề xuất, kiến nghị với HĐND tỉnh hoặc tham mưu với UBND tỉnh giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền mà cử tri trong tỉnh và thành phố Chí Linh quan tâm.

Nếu như được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khoá XVII, trước hết, bản thân tôi sẽ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân. Tham gia đầy đủ các kỳ họp của HĐND tỉnh, tập trung nghiên cứu, tích cực tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc quyền hạn của HĐND tỉnh, nhất là các Nghị quyết về chủ trương, biện pháp quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh quốc phòng, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong tỉnh (trong đó có TP Chí Linh ).

Thứ hai, tôi sẽ thường xuyên xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với cử tri; dành nhiều thời gian tiếp xúc với cử tri để lắng nghe các ý kiến đóng góp, các nguyện vọng chính đáng của cử tri. Mặt khác, đi sâu tìm hiểu các vấn đề bức xúc mà cử tri phản ánh có liên quan đến sản xuất nông nghiệp, nông dân và nông thôn, liên quan đến tài nguyên môi trường; đến phát triển đô thị, an ninh trật tự, cải cách hành chính, các chế độ chính sách và xây dựng đội cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh...để phối hợp xém xét, đề xuất với cấp có thẩm quyền chỉ đạo giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của tỉnh và kiến nghị giải quyết những vấn đề mà cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp trên.

Thứ ba, với cương vị là Giám đốc Sở Nội vụ, tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu những chế độ chính sách, các quy định của Trung ương để tham mưu với tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng cán bộ công chức, viên chức; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; sắp xếp tinh gọn bộ máy gắn với tinh giản biên chế; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý của các cơ quan hành chính nhà nước; quan tâm đến việc tham mưu đảm bảo chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở; tham mưu làm tốt công tác thi đua khen thưởng và các lĩnh vực của ngành nội vụ góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Với tâm tư và tình cảm của mình, tôi mong các đại biểu cử tri của thành phố Chí Linh sẽ ủng hộ chương trình hành động của tôi.

IV. Bà Nguyễn Thị Hường, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh
Cách đây 5 năm, cũng vào thời điểm này tôi được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 tại thị xã (nay là thành phố Chí Linh). Được sự tín nhiệm, tôi đã trúng cử và được HĐND tỉnh bầu là Phó Trưởng Ban Văn hóa- Xã hội, HĐND tỉnh. Ngày 10.3 vừa qua, tôi được HĐND tỉnh bầu giữ chức vụ Trưởng Ban.

Nhiệm kỳ này (2021-2026), tôi vinh dự được tiếp tục giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII ngay tại quê hương Chí Linh của mình.

Tôi rất tự hào được sinh ra, lớn lên và trưởng thành trên mảnh đất quê hương Chí Linh giàu truyền thống cách mạng, văn hiến và đầy tiềm năng phát triển. Hơn ai hết, tôi nhận thấy vinh dự và trách nhiệm của mình trước nhân dân và quê hương.

Tôi nhận thức sâu sắc rằng, HĐND bao gồm các đại biểu HĐND do cử tri ở địa phương bầu ra, là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên.

Đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và trước HĐND về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2016 – hoạt động chuyên trách, tôi sẽ phấn đấu hoàn thành tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

1- Với quyền và trách nhiệm của đại biểu nơi mình ứng cử, tôi sẽ thường xuyên liên hệ mật thiết với nhân dân, cử tri thành phố Chí Linh. Tham dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri, lắng nghe đầy đủ các ý kiến của cử tri và chính quyền địa phương, phản ánh trung thực các ý kiến với HĐND, với các cơ quan chức năng và sẽ tích cực đôn đốc, giám sát quá trình giải quyết kiến nghị của các cá nhân, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Tích cực đổi mới hình thức tiếp xúc cử tri theo hướng hiệu quả, thiết thực, lắng nghe được nhiều ý kiến kiến nghị của nhân dân trong việc tham gia xây dựng chính sách, tham gia xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Mặt khác tích cực nghiên cứu tuyên truyền giải thích tới nhân dân chủ trương đường lối chính sách của Đảng, nhà nước, của địa phương, động viên nhân dân tích cực ủng hộ và thực hiện.

2- Với cương vị là Trưởng Ban Văn hóa- Xã hội HĐND tỉnh, tôi sẽ tích cực phản ánh ý kiến với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh để lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn toàn tỉnh nói chung và thành phố Chí Linh. Trong đó, tập trung khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Đại hội Đảng bộ thành phố Chí Linh đã đề ra như cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các doanh nghiệp lớn đầu tư vào tỉnh, chú trọng hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghệ số khởi nghiệp, sáng tạo; huy động các nguồn lực ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình giao thông trọng điểm, hạ tầng đô thị thông minh và nông thôn mới kiểu mẫu; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển.

Trong nhiệm kỳ qua, về lĩnh vực văn hóa - xã hội của tỉnh phát triển ổn định và có nhiều đổi mới. Việc sáp nhập thu gọn các đầu mối đơn vị sự nghiệp, sắp xếp lại một số phòng chuyên môn của cơ quan quản lý nhà nước các ngành văn hóa – xã hội được hoàn thành. Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia đạt kết quả cao. Việc bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ. Văn hoá, thông tin, thể thao phát triển khá toàn diện. Công tác lao động, việc làm đạt được những kết quả tích cực; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện.

Tuy nhiên, còn nhiều tồn tại, hạn chế đặt ra trong lĩnh vực văn hóa- xã hội, nhưng tôi xin nêu một số vấn đề mà cử tri quan tâm đó là:

Tình trạng thiếu cơ sở vật chất, trang thiết bị các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao từ tỉnh tới cơ sở để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân chưa được đầu tư thỏa đáng; chưa thu hút được nhiều tư nhân đầu tư vào các lĩnh vực văn hóa- xã hội. Công tác quản lý, tổ chức dạy và học ở một số đơn vị trường học sau sáp nhập còn gặp nhiều khó khăn, bất cập. Số trẻ mầm non và nhu cầu cho trẻ đến lớp ngày càng tăng trong khi cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên chưa đáp ứng. Việc đảm bảo vệ sinh môi trường tại các cơ sở y tế ở các tuyến còn nhiều bất cập, nhất là hệ thống nước thải y tế. Chất lượng đào tạo nghề của một số trường nghề của tỉnh và Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở một số ngành nghề và chất lượng chưa đáp ứng với nhu cầu. Công tác tu bổ tôn tạo di tích lịch sử, văn hóa cách mạng từ nguồn ngân sách còn hạn chế. Hạ tầng du lịch còn chưa đáp ứng được yêu cầu; chưa thu hút được các nhà đầu tư lớn đầu tư các khu nghỉ dưỡng, du lịch trải nghiệm, chưa hình thành được các sản phẩm du lịch rõ nét.

Đây là những vấn đề lớn và khó cần sự vào cuộc của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, các tổ chức, cá nhân và toàn thể nhân dân. Đối với cá nhân, tôi sẽ cùng với tập thể Ban Văn hóa - Xã hội thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật; nghiên cứu, lựa chọn những nội dung để giám sát, chất vấn cho trúng, đúng những vấn đề mà nhân dân quan tâm và đang là vấn đề bức xúc ở địa phương; đổi mới nâng cao chất lượng các cuộc giám sát, khảo sát, thẩm tra của ban nhằm kiến nghị kịp thời với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các ngành, địa phương những giải pháp để phát huy tiềm năng, thế mạnh và khắc phục những tồn tại, hạn chế và bất cập trong lĩnh vực văn hóa- xã hội.

Với trách nhiệm là đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại địa phương và tình cảm là người con quê hương, tôi sẽ tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Chí Linh, cùng với các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố kiến nghị, đề xuất với tỉnh và các ngành chức năng quan tâm giải quyết các vấn đề đặt ra tại địa phương.

Trong quá trình công tác của mình tôi sẽ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không ngừng học tập để nâng cao trình độ năng lực công tác. Tôi sẽ làm tốt quyền, trách nhiệm của mình, thể hiện vai trò là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri, đem tiếng nói của cử tri nhất là cử tri nơi mình ứng cử đến với Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, xây dựng tỉnh Hải Dương, TP Chí Linh ngày càng phát triển.

V. Bà Nguyễn Thị Ngà, Phó Trưởng Phòng Công tác HĐND, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Hải Dương
Tên tôi là: Nguyễn Thị Ngà.

Sinh ngày 19 tháng 5 năm 1982.

Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Trưởng Phòng Tổng hợp, Văn phòng HĐND tỉnh Hải Dương (nay là Phó Trưởng phòng Công tác HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hải Dương).

Tôi rất vinh dự được tổ chức giới thiệu cùng với đồng chí Nguyễn Thị Hường, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 và được Ủy ban Bầu cử tỉnh phân bổ về ứng cử tại địa bàn thành phố Chí Linh, vùng đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống văn hiến và cách mạng.

Là một chuyên viên tham mưu, giúp việc cho HĐND tỉnh từ những ngày đầu quá trình công tác đến nay, qua 3 nhiệm kỳ hoạt động của HĐND tỉnh, bản thân tôi đã hiểu được vai trò, trách nhiệm của cơ quan dân cử, cũng như của người đại biểu dân cử trước cử tri. Đại biểu dân cử là những người được cử tri tin tưởng, gửi gắm tâm tư và tín nhiệm bầu ra để đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân đối với quê hương. Tôi cũng hiểu được trách nhiệm của người đại biểu là phải luôn lắng nghe nguyện vọng chính đáng, những ý kiến kiến nghị của cử tri, đại biểu chính là cầu nối mang những tiếng nói đó đến với cơ quan quản lý nhà nước các cấp xem xét, kịp thời giải quyết cho nhân dân, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho dân, tạo sự dân chủ, công bằng trong xã hội, góp phần làm giàu cho quê hương, đất nước.

Để được cử tri tin tưởng, tín nhiệm và thể hiện qua lá phiếu bầu cho mình, bản thân mỗi người đại biểu HĐND hiểu rõ, quyền lợi là vô cùng nhỏ, còn trách nhiệm lại vô cùng lớn. Từ đó, mỗi đại biểu sẽ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, chính trị để đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của nhiệm vụ.

Trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 đã tác động mạnh mẽ, toàn diện và sâu rộng đến mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội. Với sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng và quyết tâm cố gắng phấn đấu cao của cả hệ thống chính trị và nhân dân cùng cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như thành phố Chí Linh đã đạt được những kết quả khả quan. Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 đạt được kết quả tích cực, nhất là thành phố Chí Linh của chúng ta, nơi đã xuất hiện ca nhiễm Covid-19 đầu tiên đợt dịch bùng phát trong cộng đồng tháng 1.2021 vừa qua. Với sự vào cuộc chỉ đạo tích cực, thần tốc của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương, sự nghiêm túc chấp hành các biện pháp ứng phó với tình hình dịch bệnh và sự ủng hộ của nhân dân, dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Chí Linh nói riêng, tỉnh Hải Dương nói chung đã nhanh chóng được kiểm soát. Chúng ta sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được.

Thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho HĐND tỉnh trong công tác tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh, trong đó có cử tri thành phố Chí Linh, tôi được biết, nhân dân địa phương luôn quan tâm tới một số vấn đề như: việc khai thác trái phép nguồn tài nguyên thiên nhiên, vấn đề ô nhiễm môi trường, tìm đầu ra tiêu thụ nông sản, các giải pháp phát triển đô thị, chính sách thu hút đầu tư phát triển du lịch, nhất là du lịch tâm linh, giải quyết chế độ chính sách cho người có công, chế độ chính sách khác…

Với cương vị công tác của mình tôi sẽ tiếp tục tham mưu, tổng hợp đầy đủ những vấn đề cử tri và nhân dân địa phương quan tâm để HĐND tỉnh gửi tới các cơ quan chuyên môn, cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết kịp thời những vướng mắc, mong đợi của cử tri. Tôi sẽ tham mưu cho HĐND tỉnh xem xét, ban hành các chính sách về phát triển kinh tế - xã hội, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Tôi sẽ không ngừng tu dưỡng rèn luyện đạo đức, học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nâng cao ý thức trách nhiệm để phục vụ nhân dân.

VI. Bà Trần Thị Phương, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Nhân Huệ (Chí Linh)
Họ và tên: Trần Thị Phương

Sinh ngày: 18.9.1989

Quê quán: Xã Nhân Huệ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Thường trú: Thôn Chí Linh 1, xã Nhân  Huệ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Chức vụ hiện nay: Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Nhân Huệ

Ứng cử: Đại biểu HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Được Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương đồng ý hiệp thương giới thiệu tôi tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, tôi nhận thức đây không chỉ là vinh dự của cơ quan, đơn vị mà còn chính là niềm vinh dự của cá nhân tôi. Vinh dự gắn với trách nhiệm nặng nề bởi nếu được trúng cử tôi sẽ tham gia là đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ đầu tiên, trách nhiệm vì trong thời kỳ hội nhập quốc tế, công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước đòi hỏi mỗi người đại biểu HĐND phải cố gắng nhiều hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ của mình, hăng hái, tìm hiểu đời sống nhân dân để thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Nếu được nhân dân cử tri tín nhiệm, bầu tôi trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi sẽ nỗ lực tập trung làm tốt những công việc chủ yếu sau:

Tôi sẽ thực hiện nghiêm túc quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của người đại biểu HĐND tỉnh.

Tôi sẽ tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, không ngừng học tập, nâng cao trình độ năng lực để thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu HĐND tỉnh.

Tôi sẽ cố gắng rèn luyện học hỏi để nâng cao trình độ mọi mặt, tập trung nghiên cứu các tài liệu, sắp xếp công việc một cách khoa học để tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND tỉnh, tích cực tham gia các hoạt động giám sát và chất vất có trách nhiệm và hiệu quả tại các kỳ họp, tham gia thảo luận và giải đáp các vấn đề thuộc về nhiệm vụ và quyền hạn của người đại biểu HĐND tỉnh.

Đối với mối liên hệ với cử tri nơi ứng cử, tôi sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ với cử tri, có kế hoạch tiếp xúc với cử tri trước, sau kỳ họp, chịu sự giám sát của cử tri, nghiêm túc lắng nghe để tìm hiểu, ghi nhận những bức xúc, tâm tư, nguyện vọng và đề xuất của cử tri để chuyển tải tới HĐND tỉnh, đồng thời trong phạm vi quyền hạn của mình tôi sẽ phối hợp với các cơ quan đơn vị trong tỉnh bàn bạc thảo luận, tìm giải pháp giải quyết và báo cáo với cử tri về những kết quả đạt được.

Đối với địa bàn nơi ứng cử, tôi sẽ nhiều thời gian đi thực tế để đưa tiếng nói của người dân đến HĐND tỉnh, bảo vệ quyền và lợi ích cho nhân dân, tìm hiểu về tình hình kinh tế xã hội của từng địa phương và trong phạm vi khả năng của mình, tôi sẽ gắng một cách cao nhất để góp phần nhỏ bé của mình trong việc xây dựng thành phố Chí Linh nói chung và quê hương xã Nhân Huệ nói riêng ngày càng phát triển.

Trên cương vị là Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Chí Linh, cán bộ chủ chốt của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Nhân Huệ, tôi luôn đặt quyết tâm nếu được trúng cử, tôi phải trở thành người đại diện xứng đáng của thế hệ trẻ tỉnh Hải Dương trên các diễn đàn của HĐND tỉnh. Tôi sẽ đề xuất, kiến nghị HĐND tỉnh, các cơ quan chức năng xây dựng triển khai các chính sách, chương trình hỗ trợ phát triển thanh niên, từng bước tháo gỡ những khó khăn hiện nay trong công tác tập hợp và đoàn kết thanh niên. Đặc biệt chú trọng vào việc giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống, dạy nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên giúp thanh niên vay vốn và hỗ trợ về tri thức, nguồn lực để thanh niên có điều kiện khởi nghiệp lập nghiệp trên chính quê hương mình, tổ chức các hoạt động Đoàn, tham gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

Tôi sẽ cùng Thành  đoàn  tập trung vận động và tổ chức chỉ đạo tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống đạo đức, ý thức chấp hành pháp luật trong thanh thiếu niên bằng nhiều nội dung và phương thức phù hợp.

Tổ chức các phong trào tình nguyện về cuộc sống cộng đồng vì an sinh xã hội để tri ân những người có công với cách mạng, những thương bệnh binh, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đăng ký đảm nhận những việc khó, việc mới, những công trình, phần việc thanh niên như: vệ sinh môi trường, xây dựng nhà tình nghĩa, khám phát thuốc chữa bệnh miễn phí cho những gia đình khó khăn… để mỗi việc làm của thanh niên là những viên gạch hồng góp phần xây dựng quê hương Hải Dương ngày càng phát triển.

VII. Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Chí Linh, Bí thư Đảng ủy phường Sao Đỏ
Với 28 năm công tác, qua nhiều vị trí, lĩnh vực, từ tháng 8 năm 2020, được về công tác tại Đảng ủy phường Sao Đỏ với cương vị là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Chí Linh, Bí thư Đảng ủy phường.  Trong suốt quá trình công tác dù ở cương vị, lĩnh vực nào, tôi cũng luôn cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Là một người cán bộ, tôi ý thức được vị trí, vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của HĐND, đại biểu HĐND là rất quan trọng. HĐND là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên; quyết định các vấn đề của địa phương do luật định; giám sát việc tuân thủ Hiến pháp, pháp luật ở địa phương và thực hiện Nghị quyết HĐND.

Đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương; liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thực hiện chế độ tiếp xúc, báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của HĐND, trả lời những yêu cầu, kiến nghị của cử tri; xem xét, đôn đốc việc giải quyết các yêu cầu khiếu nại, tố cáo của công dân; vận động nhân dân thực hiện Hiến pháp và pháp luật, chính sách của Nhà nước, Nghị quyết của HĐND, động viên nhân dân tham gia quản lý Nhà nước.

Chính vì vậy, được tham gia ứng cử lần này đối với bản thân là một vinh dự, nhưng cũng là trách nhiệm lớn trước Đảng bộ và nhân dân, đồng thời cũng là nghĩa vụ của người cán bộ, đảng viên và nghĩa vụ của người công dân. Tôi mong muốn được mang tiếng nói của cử tri, tiếng nói của nhân dân đến HĐND tỉnh, đến các cơ quan có thẩm quyền.

Như các đồng chí và các bậc cử tri đã biết, thành phố Chí Linh có một lợi thế rất lớn để phát triển kinh tế xã hội. Nhiệm kỳ 2015- 2020, thành phố hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng đề ra; các chỉ tiêu kinh tế của thành phố đều tăng trưởng cao, đầu tư hạ tầng kinh tế xã hội được quan tâm vượt trội. Thành phố đã hoàn thành mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người tăng, an ninh chính trị , trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Diện mạo đô thị được đổi thay tích cực. Nhiều đề xuất, kiến nghị của nhân dân được chỉ đạo giải quyết kịp thời ….  

Bản thân tôi luôn trăn trở và mong muốn thành phố Chí Linh tiếp tục phát triển sáng, xanh, sạch , đẹp, văn minh, hiện đại hơn nữa, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND tỉnh, tôi xin hứa sẽ thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây:

Một là, phát huy tốt khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm thật tốt vai trò của người đại biểu nhân dân, thường xuyên tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của cử tri, dành nhiều thời gian đi thực tế để nắm bắt thực tiễn, hiểu rõ cuộc sống, tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Tổng hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và nhân dân để đề xuất với các cấp chính quyền xem xét giải quyết thấu đáo, nhất là những vấn đề nhân dân bức xúc, quan tâm, những lĩnh vực tác động trực tiếp đến đời sống của người dân (như môi trường, đất đai, chế độ chính sách, giao thông, quản lý đô thị, việc làm, an sinh xã hội…); đôn đốc, giám sát quá trình giải quyết, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Hai là, có bản lĩnh chính trị vững vàng; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; tích cực phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Luôn gương mẫu đi đầu và vận động nhân dân, gia đình nghiêm chỉnh chấp hành mọi quy định của nhà nước và địa phương.    

Nỗ lực làm việc bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất; không ngừng nghiên cứu học tập để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới.

Ba là, với cương vị là Bí thư Đảng ủy phường, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ đảng viên, công chức và vận động quần chúng nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng.

Quyết tâm cùng tập thể lãnh đạo địa phương đoàn kết, kế thừa những thành quả của các nhiệm kỳ trước, huy động sức mạnh tổng hợp, thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Quyết liệt thực hiện cải cách hành chính (mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính), công khai minh bạch mọi quy định nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tham gia giám sát; nâng cao chất lượng, trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân, hiệu quả làm việc của đội ngũ cán bộ công chức, đáp ứng yêu cầu và mục tiêu đổi mới. Nỗ lực xây dựng bộ máy chính quyền địa phương ở đô thị thể hiện tính liêm chính, hành động và tinh thần phục vụ cao.

Với cương vị là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Chí Linh, tích cực tham mưu với Thường trực, cùng Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2026. Phát triển kinh tế gắn với phát triển văn hóa; bảo vệ môi trường; bảo đảm an sinh xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính; tạo môi trường hấp dẫn thu hút đầu tư, đưa Chí Linh là đô thị động lực, trung tâm kinh tế, văn hóa, thương mại, du lịch và công nghiệp của tỉnh Hải Dương.  

VIII. Ông Hoàng Quốc Thưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Chí Linh
Họ và tên: Hoàng Quốc Thưởng        

Sinh ngày: 16.10.1977

Quê quán: Xã Lê Lợi, Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Thường trú: Số nhà 60, phố Lê Nghĩa, khu Lộ Cương, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương

Chức vụ hiện nay: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Ủy viên Ủy ban Kinh tế Quốc hội.

Ứng cử: Đại biểu HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 và đại biểu HĐND thành phố Chí Linh khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026.

Được sự chấp thuận của tổ chức, Uỷ ban MTTQ tỉnh đồng ý hiệp thương giới thiệu, được sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác và nơi cư trú, tôi vinh dự được tham gia tái cử HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021- 2026, tôi nhận thức đây không chỉ là vinh dự của cơ quan, đơn vị mà chính là niềm vinh dự của cá nhân tôi. Vinh dự gắn với trách nhiệm bởi nếu được trúng cử tôi sẽ tham gia là đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ thứ 2 liên tiếp và cần phải cố gắng nhiều hơn nữa trên cương vị Bí thư Thành ủy, đại biểu HĐND tỉnh để sâu sát thực tế hơn nữa, lắng nghe, tiếp thu ý kiến của nhân dân, tìm hiểu đời sống nhân dân, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, trực tiếp giải quyết hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết những nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Nếu được cử tri tín nhiệm, bầu tôi trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021- 2026, tôi sẽ nỗ lực tập trung làm tốt những nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Thực hiện nghiêm túc quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của người đại biểu HĐND tỉnh.

-  Tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, không ngừng học tập, nâng cao trình độ năng lực để thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu HĐND tỉnh.

- Rèn luyện học hỏi để nâng cao trình độ mọi mặt, tập trung nghiên cứu các tài liệu, sắp xếp công việc một cách khoa học để tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND tỉnh, tích cực tham gia các hoạt động giám sát và chất vất có trách nhiệm, hiệu quả tại các kỳ họp, tham gia thảo luận và giải đáp các vấn đề thuộc về nhiệm vụ và quyền hạn của người đại biểu HĐND tỉnh.

- Đối với mối liên hệ với cử tri nơi ứng cử, tôi sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ với cử tri, có kế hoạch tiếp xúc với cử tri trước, sau kỳ họp, chịu sự giám sát của cử tri, nghiêm túc lắng nghe để tìm hiểu, ghi nhận những bức xúc, tâm tư, nguyện vọng và đề xuất của cử tri để chuyển tải tới HĐND tỉnh, đồng thời trong phạm vi quyền hạn của mình tôi sẽ phối hợp với các cơ quan đơn vị trong tỉnh bàn bạc thảo luận, tìm giải pháp giải quyết và báo cáo với cử tri về những kết quả đạt được.

- Đối với địa bàn nơi ứng cử, tôi sẽ dành nhiều thời gian đi thực tế để đưa tiếng nói của người dân đến HĐND tỉnh, bảo vệ quyền và lợi ích cho nhân dân, tìm hiểu về tình hình kinh tế xã hội của  địa phương và trong phạm vi khả năng của mình, tôi sẽ gắng một cách cao nhất để góp sức trong việc xây dựng quê hương  ngày càng phát triển.

- Trên cương vị là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Chí Linh và với vai trò, trách nhiệm của người đại biểu HĐND, tôi luôn đặt quyết tâm mình phải là người đại diện xứng đáng của nhân dân trên các diễn đàn của HĐND tỉnh. Tập trung đề xuất, kiến nghị HĐND tỉnh, các cơ quan chức năng quan tâm tới những cơ chế, chính sách hợp lòng dân, giải quyết những vấn đề bức xúc hiện nay mà xã hội quan tâm, nhất là các vấn đề về kinh tế, văn hóa, an sinh xã hội, môi trường…Tôi sẽ dành nhiều thời gian đi cơ sở để nắm bắt thực tiễn, tiếp xúc với nhân dân để hiểu nhu cầu, nguyện vọng và những ý kiến đề xuất của cử tri để từ thực tế đó kịp thời giải quyết các vấn đề trong phạm vi quyền hạn của mình hoặc đề xuất, phản ánh, đề đạt với các cơ quan chức năng giải quyết những ý kiến của cử tri, bảo vệ quyền lợi của mỗi công dân.

Cùng tập thể Ban Chấp Đảng bộ thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Nghị Quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ các cấp, các nghị quyết chuyên đề của tỉnh, nhất là các đề án, chương trình mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố khóa 23 đã đề ra trong nhiệm kì 2020-2025.

- Cùng Ban Thường vụ Thành ủy quyết liệt chỉ đạo cải cách hành chính, công khai minh bạch mọi quy định nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tham gia giám sát. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương, của tỉnh, của thành phố về công tác tổ chức và cán bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ để đáp ứng yêu cầu xây dựng một nền hành chính mang tính phục vụ cao.

- Chủ động đóng góp ý kiến với HĐND tỉnh trong việc ban hành các cơ chế chính sách và quyết định các chủ trương lớn của tỉnh trong đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện chính sách cho người có công, an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, quốc phòng an ninh… của tỉnh.

 - Không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn và kĩ năng lãnh đạo, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc chấp hành Hiến pháp và pháp luật, gương mẫu chấp hành, đồng thời vận động người thân và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của HĐND tỉnh để hoàn thành nghĩa vụ của đại biểu dân cử, xứng đáng với niềm tin của cử tri và nhân dân giao cho.

Tôi luôn nhận thức sâu sắc rằng đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri và nhân dân. Vì vậy, nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kì 2021-2026, tôi sẽ cố gắng, nỗ lực một cách cao nhất để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh.
Ý kiến bạn đọc
captcha
Tin cùng chuyên mục
Quảng cáo qr Quảng cáo bảo hưng Cổng thông tin tỉnh hải dương cổng thông tin hội đồng nhân dân

Lịch phát sóng

Radio online
Giá vàng JSC
Khu vực Mua vào Bán ra
Hồ Chí Minh 73.100 74.300
Hà Nội 73.100 74.320
Ngoại tệ
Mã NT Mua TM Mua CK Bán
USD 23.00 23.00 23.00
SGD 17.00 17.00 17.00
JPY 159.90 161.52 169.28
GBP 29.00 29.00 30.00
EUR 25.00 25.00 26.00
CAD 17.00 17.00 17.00
AUD 15.00 15.00 15.00

Thông tin thời tiết

Dự báo thời tiết Hải Dương

Hôm nay, 04/12/2023

°C -°C

°C -°C

°C -°C
Theo TTKTTV