Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp HĐND TP Hà Nội lần thứ 15 khóa XV diễn ra sáng 6/7, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội chúc mừng và biểu dương những cố gắng, nỗ lực mà Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các tổ chức đoàn thể và toàn thể nhân dân Thủ đô đã đạt được. Đồng chí nhấn mạnh, thời gian qua, HĐND TP Hà Nội đã bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của cấp ủy, cụ thể hóa thành các nghị quyết, ban hành cơ chế, chính sách, các biện pháp thiết thực, khả thi; chọn “đúng” và “trúng” các vấn đề quan trọng, cấp bách để giám sát; nâng cao chất lượng công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, đôn đốc giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân.

Sự phối hợp hoạt động giữa các cấp HĐND và giữa HĐND với các cơ quan trong hệ thống chính trị thành phố thường xuyên và chặt chẽ. Hoạt động của HĐND và đại biểu HĐND TP ngày càng sát thực tiễn, sát dân, sát cơ sở và phát huy hiệu lực, hiệu quả, khẳng định rõ hơn vị trí, vai trò của cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng, lợi ích chính đáng của nhân dân, của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

Chủ tịch Quốc hội đề cập đến việc vừa qua, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù dành cho Thủ đô Hà Nội, trong đó có Nghị quyết gồm 6 điều, đã quy định cho phép Hà Nội được thực hiện thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với TP Hà Nội về quản lý thu, chi ngân sách nhà nước, về mức dư nợ vay và sử dụng Quỹ dự trữ tài chính. “Đây chính là sự quan tâm của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ đối với TP Hà Nội để thành phố sử dụng hiệu quả hơn nguồn lực đã có, huy động thêm nguồn lực tăng nguồn lực nhằm, quyền chủ động trong việc quyết định sử dụng ngân sách, thực hiện kết quả cao nhất các mục tiêu theo Kết luận số 22-KL/TW ngày 07 /11/ 2017 và Kết luận số 46-KL/TW ngày 19/ 4/2019 của Bộ Chính trị” Chủ tịch Quốc hội nói.

Nhấn mạnh 6 tháng cuối năm 2020, tình hình dịch bệnh COVID-19 được dự báo tiếp tục diễn biến rất phức tạp, ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng đến tất cả quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam… do đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị, tại kỳ họp này, các vị đại biểu cần đánh giá, phân tích chính xác tình hình, làm rõ ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân nhằm đề xuất các giải pháp để triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả nhằm phục hồi và phát triển kinh tế bền vững; đồng thời quyết tâm cao nhất để hoàn thành mục tiêu trong kế hoạch. Đẩy mạnh giải ngân, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, giải quyết vướng mắc trong thủ tục hành chính, đẩy nhanh thủ tục phê duyệt, điều chỉnh các chính sách mới; đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, các công trình trọng điểm.

“Thành phố cần khởi công, triển khai thực hiện ngay các dự án quy mô lớn, quan trọng, có tác động lan toả đến phát triển kinh tế - xã hội các địa phương, vùng và ngành, lĩnh vực. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các cơ chế, chính sách phù hợp, nhất là về tài chính, tiền tệ, an sinh xã hội đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ ban hành để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, người lao động, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa vượt qua khó khăn của đại dịch COVID-19, nhanh chóng khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, cần tận dụng tốt những cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù trong Nghị quyết 115 của Quốc hội, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15 /8/2020 để phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, đóng góp nhiều hơn vào kết quả chung của đất nước” – Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, cần thực hiện chính sách miễn, giảm một số nghĩa vụ thuế đối với một số lĩnh vực, đối tượng chịu thiệt hại nặng nề do đại dịch COVID-19 trong năm 2020. Tập trung phát triển mạnh thị trường trong nước, thực hiện có hiệu quả các giải pháp kích thích tiêu dùng nội địa, đẩy mạnh phong trào “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Phát động phong trào tiết kiệm trong toàn hệ thống chính trị và xã hội để dồn nguồn lực cho phục hồi và phát triển kinh tế. Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương để có cơ chế, chính sách phát triển, đồng hành cùng doanh nghiệp để các cam kết đầu tư vào Hà Nội của doanh nghiệp, doanh nhân được triển khai trên thực tế một cách khẩn trương hơn, hiệu quả, và thiết thực hơn. Đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, các công trình trọng điểm; phối hợp tốt với Bộ Giao thông vận tải để đưa vào vận hành tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông.

Các đại biểu tham dự kỳ họp. 

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, quan tâm làm tốt công tác quy hoạch và quản lý theo quy hoạch, trên cơ sở thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của pháp luật về quy hoạch; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý đô thị, quản lý đất đai. Xử lý nghiêm những vi phạm về trât tự xây dựng, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trât tự công cộng lòng đường, hè phố và các điểm trông giữ phương tiện...; tăng cường năng lực quan trắc môi trường tự động; giảm thiểu ô nhiễm không khí, nguồn nước. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, khắc phục các hạn chế, yếu kém trong công tác phòng cháy, chữa cháy, đăc biệt tại các khu chung cư cao tầng, chung cư tái định cư, khu, cụm công nghiêp, làng nghề...

Cùng với đó, đẩy mạnh cải cách, đơn giản hoá thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tập trung giải quyết các điểm nghẽn, bất cập, tạo điều kiện thông thoáng cho nhà đầu tư, doanh nghiệp. Đẩy nhanh xây dựng khung chính sách, pháp luât, hoàn thiện khung pháp lý cho các mô hình kinh doanh mới, ứng dụng chuyển đổi số. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành tác nghiệp hàng ngày và để minh bạch hóa, công khai hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính. Khắc phục ngay những tồn tại, yếu kém trong công tác giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp và tổ chức. Chỉ đạo các xây dựng quy chế làm việc của từng cơ quan, đơn vị phải xây dựng quy chế làm việc, trong đó, phải quy định xác định cụ thể về trách nhiệm của từng cấp, từng bộ phận, cá nhân rõ người, rõ trách nhiệm, đặc biệt là trách nghiệm của người đứng đầu để khắc phục cho được tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Trong khuôn khổ quy định pháp luật cho phép, Thành phố cần có các giải pháp quyết liệt, thận trọng, nhưng linh hoạt trong chỉ đạo điều hành, phù hợp với tình hình thực tế của Thủ đô để phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Chuyển đổi phù hợp cơ chế kiểm tra, giám sát từ tiền kiểm sang hậu kiểm, gắn với minh bạch hoá các chế tài xử lý có đủ mức độ răn đe; giảm số lượng, tránh chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. Kiên quyết xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp vi phạm.

Đặc biệt, cần nâng cao vai trò và trách nhiệm của HĐND trong việc thực hiện quyết định các vấn đề quan trọng của Thành phố, nhất là thẩm quyền của HĐND TP trong việc quyết định những chính sách tài chính - ngân sách đặc thù theo Nghị quyết 115 của Quốc hội. Nâng cao hiệu quả thực hiện chức năng giám sát đối với toàn bộ hoạt động của bộ máy nhà nước, đặc biệt là giám sát việc tuân theo pháp luật của cơ quan quản lý nhà nước các cấp và các cơ quan tư pháp các cấp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp của thành phố Hà Nội…

 Quang cảnh kỳ họp

Về công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP và Đại hội XIII của Đảng, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, với chức năng, nhiệm vụ của mình, HĐND TP cần phối hợp hiệu quả với các cấp, các ngành đánh giá toàn diện khách quan về tình hình, kết quả đạt được trong việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVI, đồng thời xây dựng được các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) khả thi, đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị về lãnh đạo thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, để nhằm lựa chọn, bầu ra được những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

“Trong quá trình chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ TP và bầu cử đại biểu HĐND các chấp nhiệm kỳ 2021-2026, cần chú ý vấn đề nhân sự, tổ chức bộ máy phù hợp với việc thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội theo Nghị quyết 97 của Quốc hội bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/7/2021” – Chủ tịch Quốc hội nói.

Với tinh thần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND nói chung và HĐND TP Hà Nội nói riêng, Chủ tịch Quốc hội  Nguyễn Thị Kim Ngân tin tưởng rằng, kỳ họp thứ 15 của HĐND TP Hà Nội sẽ là một kỳ họp kết tinh trí tuệ, dân chủ, đổi mới, xem xét, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển năm 2020 và cả nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ 2015-2020 và nghị quyết HĐNDTP nhiệm kỳ 2016-2021.

Trong buổi sáng ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp thứ 15, HĐND TP Hà Nội khóa XV đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Buổi chiều cùng ngày, các đại biểu tiếp tục thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy kinh tế Thủ đô sau dịch COVID-19 và xem xét, quyết định về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền./.

 
Tin, ảnh: Thu Hà