Sự kiện được tổ chức nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam.

z5318518529207 622378f8b78fc84516e1535d2b2f830d.jpg
Một số tài liệu nguyên gốc liên quan đến chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ.

Bà Trần Việt Hoa - Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia III cho biết, Trung tâm đang bảo quản một khối lượng lớn hồ sơ, tài liệu tái hiện về hoàn cảnh lịch sử, quá trình chỉ đạo, sự chuẩn bị chiến dịch; diễn biến và kết quả, ý nghĩa của chiến dịch; quá trình cả nước phối hợp cùng chiến trường Điện Biên Phủ.

Bên cạnh đó là các tài liệu thể hiện tinh thần lạc quan chiến đấu và phục vụ chiến đấu của quân và dân ta trong chiến dịch; về sự lãnh đạo tài tình, những quyết sách, chiến lược nhạy bén của Đảng, Chính phủ và Quân đội nhân dân Việt Nam; về sức mạnh đoàn kết, đồng lòng của toàn dân, toàn quân quyết tâm chiến thắng trong đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc; về vai trò của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Tổng Chỉ huy chiến dịch...

z5318518525927 b112f5863b9960e49315c43884fe0b66.jpg
Việc giới thiệu khối tài liệu về Chiến thắng Điện Biên Phủ đến rộng rãi với công chúng nhằm giáo dục truyền thống yêu nước đến các thế hệ mai sau.

Nội dung tài liệu lưu trữ về Hội nghị Giơ-ne-vơ về lập lại hòa bình ở Đông Dương năm 1954 gồm: tài liệu, hình ảnh về hoàn cảnh lịch sử, diễn biến, kết quả Hội nghị Giơ-ne-vơ... Đặc biệt là nhiều bản tuyên bố về lập trường, quan điểm của các bên tham gia hội nghị, về sự ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với Việt Nam...

“Tài liệu, tư liệu, hình ảnh về Chiến dịch Điện Biên Phủ và Hội nghị Giơ-ne-vơ bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III là minh chứng hết sức quan trọng góp phần phục vụ nghiên cứu khoa học về các sự kiện quân sự, ngoại giao và lịch sử dân tộc Việt Nam, đồng thời có giá trị to lớn góp phần thiết thực vào việc nghiên cứu, giáo dục truyền thống yêu nước, đoàn kết đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc của nhân dân ta”, bà Trần Việt Hoa cho biết.

Bà Nguyễn Thị Nga - Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước nhấn mạnh: 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đánh dấu một sự kiện lịch sử vô cùng quan trọng của đất nước. Vì vậy, việc tổ chức giới thiệu các tài liệu lưu trữ quốc gia về Chiến dịch Điện Biên Phủ và Hội nghị Giơ-ne-vơ là nhằm lan toả giá trị của Chiến dịch Điện Biên Phủ, đưa khối tài liệu về Chiến thắng Điện Biên Phủ đến rộng rãi công chúng, thông qua đó giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ mai sau.