tham tử hà nội, tham tu ha noi, thue tham tu, thuê thám tử, dịch vụ thám tử, dich vu tham tu, văn phòng thám tử, công ty thám tử,

Tăng cường trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong xử lý công việc

Chia sẻ: 

08/06/2023 - 10:27:00


UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc. Trong nội dung công văn, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện,thị xã, thành phố quán triệt nghiêm túc đến cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý; khắc phục ngay tình trạng đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm trong giải quyết công việc; bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành. Chủ động, tích cực thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật. Quyết định và chịu trách nhiệm những vấn đề thuộc thẩm quyền hoặc được phân cấp, ủy quyền theo quy định.

 

Khi tham mưu, đề xuất UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết công việc phải nêu rõ cơ sở pháp lý, thẩm quyền, quan điểm, kiến nghị rõ phương án giải quyết công việc (nếu đề xuất từ 2 phương án trở lên thì phải có phương án chọn và nêu rõ lý do chọn phương án). Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, không báo cáo, trình những công việc thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị, địa phương  mình  lên  UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh hoặc cơ quan, đơn vị khác (trừ trường hợp pháp luật có quy định); không giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị khác (trừ trường hợp theo chỉ đạo hoặc ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh); không lạm dụng việc xin ý kiến của cơ quan cấp trên để né tránh trách nhiệm.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về những nội dung thuộc phạm vi, chức năng quản lý của cơ quan, đơn vị, địa phương và những vấn đề liên quan đảm bảo thời hạn quy định hoặc theo đề nghị của cơ quan chủ trì. Trường hợp không trả lời hoặc trả lời chậm phải chịu trách nhiệm cá nhân trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật. Đối với những vấn đề, nội dung phức tạp, có tính chất liên ngành, còn ý kiến khác nhau, đã phối hợp xử lý, nhưng chưa thống nhất thì phải có quan điểm, đề xuất rõ trình lên cấp có thẩm quyền.

Khẩn trương rà soát các kiến nghị, đề xuất của cơ quan, đơn vị, địa phương đã được gửi đến và chịu trách nhiệm giải quyết theo thẩm quyền, đúng thời hạn quy định, đặc biệt phải giải quyết ngay những vấn đề tồn đọng, quá thời hạn chưa được xử lý, không để chậm trễ, kéo dài. Trường hợp vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị, địa phương khác thì phải có văn bản trả lại ngay và nêu rõ lý do, căn cứ của việc không xem xét, giải quyết; đồng thời có hướng dẫn phù hợp (nếu cần thiết).

Kịp thời sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, quy trình giải quyết công việc nội bộ của cơ quan, đơn vị, trong đó phải cụ thể hóa quyền hạn, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong từng bước của quy trình xử lý công việc, quy định cụ thể thời hạn xử lý công việc và trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện đến khi có kết quả cuối cùng. Trường hợp đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm để xảy ra chậm trễ, gây hậu quả hoặc không quyết định những vấn đề, công việc thuộc thẩm quyền thì kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan theo đúng quy định.

Xử lý nghiêm  những hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu, tham nhũng, tiêu cực theo quy định hiện hành. Các sở, ban, ngành chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan khẩn trương hoàn thành việc thống kê, công bố, rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính để công khai, tổ chức thực hiện; chủ động rà soát để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục không cần thiết trong quy trình giải quyết công việc, nhất là thủ tục hành chính liên quan đến đời sống người dân, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Minh Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
captcha
Tin cùng chuyên mục
công ty cổ phần phát triển đô thị Chào mừng 30.4 chiến thắng điện biên phủ Cổng thông tin tỉnh hải dương cổng thông tin hội đồng nhân dân

Lịch phát sóng

Radio online
Giá vàng JSC
Khu vực Mua vào Bán ra
Ngoại tệ
Mã NT Mua TM Mua CK Bán
USD 23.00 23.00 23.00
SGD 17.00 17.00 17.00
JPY 159.90 161.52 169.28
GBP 29.00 29.00 30.00
EUR 25.00 25.00 26.00
CAD 17.00 17.00 17.00
AUD 15.00 15.00 15.00

Thông tin thời tiết

Dự báo thời tiết Hải Dương

Hôm nay, 25/04/2024

°C -°C

°C -°C

°C -°C
Theo TTKTTV